Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka


10 dni w górach - Babia Góra i Beskid S?decki. Marzec 2011.
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Spotkania z górami 2013
Spotkania z górami
Z karpackich po?onin do ?odzi
15-19 pa?dziernika 2013 roku

„Z karpackich po?onin do ?odzi” – ten tytu? jest zapowiedzi? spotkania z karpack? tradycj? r?kodzielnicz?, ?piewacz? i muzyczn?. Nasze tradycyjnie dwudniowe Spotkania, dzi?ki aktywno?ci naszych wspó?organizatorów z Centrum Kultury M?odych, w tym roku rozros?y si? do prawie tygodnia.
Ju? przed po?udniem we wtorek (15.10.) odb?dzie si? adresowane do dzieci spotkanie p.t. „?ywa galeria tradycyjnych instrumentów Karpat”. W ?rod? i czwartek (16 i 17.10) do po?udnia odbywa? si? b?d? warsztaty krywulki czyli „tkania” bi?uterii z koralików.
Po po?udniu we wtorek, ?rod? i czwartek b?d? warsztaty techniki ?piewu bia?ego na bazie pie?ni ukrai?skich, ?emkowskich i huculskich. Wszystkie zaj?cia od wtorku do czwartku poprowadzi Pan Witold Koz?owski z Fundacji Ovo.
W programie b?dzie te? przegl?d archiwalnych i wspó?czesnych filmów pokazuj?cych obyczaje i ?ycie codzienne górali karpackich. Komentatorem tego przegl?du b?dzie Pani Aldona Pluci?ska – etnograf z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w ?odzi (czwartek, Filia CKM D?browa).
    W pi?tek (18.10) „zawita” do nas Kermesz. Go?ciem wieczoru „Olchowiecki Kermesz – przywrócona tradycja ?emkowska” b?dzie Jego Ekscelencja Szymon – Prawos?awny Arcybiskup ?ódzki i Pozna?ski. B?d? pie?ni ?emkowskie, huculskie i bojkowskie, b?d? twórcy ludowi z Koma?czy i Olchowca, b?d? kramy z r?ko-dzie?em, wystawa fotogramów ilustruj?cych Kermesze, wystawa sprz?tów codziennego u?ytku i wystawa r?kodzie?a artystycznego p.t.„Karpackim szlakiem wyszyte”.
Wieczornica Karpacka to program na sobotni wieczór (19.10). Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Os?awiany” z Mokrego tego wieczoru nie tylko b?dzie koncertowa?, ale jego muzycy i choreografowie poprowadz? tak?e nauk? pie?ni i ta?ców. Z pie?niami ?emkowskimi i huculskimi zaprezentuj? si? równie? uczestnicy warsztatów ?piewu bia?ego. Pami?taj?c jeszcze wyst?p „Os?awian” na naszej biesiadzie w 2008 roku nie mamy w?tpliwo?ci, ?e zabawa b?dzie znakomita.
Zapraszamy
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego

Informacje dodatkowe: EwaKuziemska tel.698 992 139Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.