...?wi?ta...?wi?ta...
Dodane przez Karota dnia Marca 15 2008 17:39:41


WESO?YCH ?WI?T!!!


Niech ?wi?teczne ?yczenia maj? moc spe?nienia, te ca?kiem b?ahe i te wa?ne, te dostojne i te ciut niepowa?ne, niech wszystkie si? spe?ni?.
Czaru ?wi?tecznej atmosfery, wszystkim cz?onkom i sympatykom ?yczy Zarz?d Oddzia?u.