Spotkania X 2015
Dodane przez Karota dnia Października 12 2015 21:04:49


      
                    ROK KAZIMIERZA PRZERWY - TETMAJERA

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, ?e spotkanie stanowi?ce podsumowanie obchodów Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera odb?dzie si?  w dniu 15 pa?dziernika 2015r.o godzinie 18.00, w Centrum Kultury M?odych przy ul. Lokatorskiej 13.
Spotkanie poprowadzi Stanis?aw Flakiewicz.
W imieniu prowadz?cego oraz Zarz?du serdecznie zapraszamy.