Nowy Zarz?d Oddzia?u
Dodane przez Karota dnia Lutego 05 2014 16:46:30
W dniu 16 stycznia 2014 r., na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi, wybrano Prezesa Oddzia?u –  Stanis?awa Flakiewicza  i wy?oniono nowy Zarz?d:
V-ce prezesi: Tadeusz Kie?basi?ski i Edward Siekierski
Sekretarz: Ewa Kuziemska
Skarbnik: Ewa Koli?ska
Cz?onkowie: Irena Wagner, Marek Zawadzki, Jaros?aw Szymczykiewicz
.