Walne zebranie
Dodane przez Karota dnia Stycznia 12 2011 10:55:44
PTT
  WALNE ZEBRANIE


    Zarz?d Oddzia?u Karpackiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego uprzejmie zawiadamia, ?e w dniu 20 stycznia 2011r. o godz. 18.00 (w pierwszym terminie i o godz. 18.15 - w drugim terminie) odb?dzie si? Walne Zgromadzenie Cz?onków Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi. Spotykamy si? w sali nr 8 w Centrum Kultury M?odych w ?odzi. ul. Lokatorska 13.
Tematem zebrania b?dzie dyskusja nad sprawozdaniami z ostatniej kadencji Zarz?du Oddzia?u Karpackiego PTT i wybór nowego Zarz?du.

Prosimy o niezawodne przybycie.

    Zarz?d Oddzia?u