Czarnohora magiczna
Dodane przez Karota dnia Października 12 2010 18:44:42


CZARNOHORA MAGICZNA
Spotkania z kultur? gór


Centrum Kultury M?odych, Oddzia? Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego oraz Wydzia? Kultury Urz?du Miasta ?odzi serdecznie zapraszaj? mi?o?ników gór i nie tylko, na coroczne Spotkania z Górami, które odb?d? si? w dniach 22 - 23 pa?dziernika 2010r.

W programie:

22 pa?dziernika 2010r., godz. 18.00
1. "Czarnohora - symbol Huculszczyzny - znad Cisy, Prutu i Czeremoszu" - prezentacja multimedialna i gaw?da Prof. Janusza Gudowskiego.
2. Zwyczaje, obyczaje, mity i legendy Hucu?ów spod Czarnohory - opowie?? Aldony Pluci?skiej.
3. Projekcja fragmentów filmu "Ja, Hucu?" w re?yserii Danuty Buchczyk i Jerzego Ko?odziejczyka.
4. "Trembita - towarzyszka Hucu?a od ko?yski do pogrzebu" - prezentacja Justyny i Piotra K?apytów.
5. Wernisa? wystawy fotograficznej "Czarnohora, Czarnohora", przygotowanej przez cz?onków Oddzia?u Karpackiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Wystawie towarzyszy muzyka huculska w wykonaniu Kapeli "Huculi".
Wst?p wolny


23 pa?dziernika 2010r., godz. 20.00

1. Zwiedzanie wystawy "Czarnohora, Czarnohora".
2. Wieczornica Huculska (impreza "koszyczkowa")
- koncert Kapeli "Huculi" Miko?aja Iliuka
- prezentacja ta?ców i pie?ni huculskich
- gaw?dy, legendy i pogwarki
- degustacja potraw huculskich
Wst?p 35 z?, Kontakt - E. Siekierski tel. 500 043 217

?ód?, ul. Lokatorska 13, tel. 42 684 24 02