NOWA POCZTA
Dodane przez Karota dnia Lutego 21 2010 14:16:53
PTT

NOWA POCZTA ODDZIA?U

Uprzejmie informujemy, i? uleg? zmianie adres mailowy naszego Oddzia?u.
Wobec powy?szego wszelk? korespondencj? prosimy kierowa? na adres:

karpacki.lodz@gmail.com

Zarz?d Oddzia?u