...imprezy, imprezy
Dodane przez Karota dnia Grudnia 13 2008 20:55:02
PTT

...imprezy, imprezy...

Ko?o Naukowe Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej 'IX Pi?tro' zaprasza na wystaw? retrospektywn? XI Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej w Karpaty Wschodnie (Ukraina) HUCULSZCZYZNA 2008.

Wernisa? 16 grudnia 2008r., godzina 18.00, SARP w ?odzi, al. Ko?ciuszki 31/33.    
Wystawa b?dzie czynna codziennie do dnia 23 grudnia br. w godzinach 17 - 19.00

Wyprawy studenckie odbywaj? si? od 1995 roku. Studenci architektury Politechniki ?ódzkiej wyruszaj? w ramach praktyk na dwutygodniow? ekspedycj? w Karpaty Wschodnie w poszukiwaniu materia?u dokumentacyjnego na temat obiektów tradycyjnej  architektury drewnianej. Kontynuacj? dzia?a? w terenie jest prezentacja zgromadzonego materia?u oraz rysunków i fotografii - po?wi?conych nie tylko architekturze, ale tak?e wspania?ym górom i ich mieszka?com.