...imprezy, imprezy...
Dodane przez Karota dnia Listopada 27 2008 17:43:02


Plakat         4 NOC PODRÓ?NIKA 
 W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na 4 NOC PODRÓ?NIKA TRAWERS 2008. Obejrzymy kilkadziesi?t krótkich, 15-minutowych relacji fotograficznych z niskobud?etowych podró?y po ca?ym ?wiecie.
 NOC PODRÓ?NIKA odbywa si? pod has?em - Przyjd? i opowiedz o swojej podró?y!!!
 
 W programie:
 - konkurs na najciekawszy pokaz, dyskusje podró?ników,
 - wymiana do?wiadcze? praktycznych,
 - rozmowy ze specjalistami o sposobach zabezpieczenia przed chorobami tropikalnymi,
 - losowanie nagród w?ród publiczno?ci.
 
 Je?li kto? zechce chcesz podzieli? si? z innymi swoimi wra?enia z podró?y - kontakt- Agnieszka 601 061 063

 06.12.2008 sobota - Rozpocz?cie o godzinie 19.00, zako?czenie - pó?no w nocy.