...imprezy, imprezy...
Dodane przez Karota dnia Listopada 03 2008 17:44:07
PTT


...imprezy, imprezy...


W dniach 19 - 23 listopada 2008r., w al. Politechniki 3a w ?odzi odb?dzie si? 10.explorers festival 2008. Szczegó?owy program Festivalu oraz niezb?dne informacje mo?na znale?? na stronie www.festiwalgor.pl
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.