Z naszej poczty elektronicznej...
Dodane przez Karota dnia Września 10 2008 11:26:59
PTT


Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów PTT
ZAKOPANE 19 – 21 wrze?nia 2008r.

Zapraszam wszystkich cz?onków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego na Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów po??czone z uroczysto?ci? po?wi?cenia sztandaru towarzystwa.

Rozszerzona zawartość newsa
Plan spotkania:
Proponowana spacerowa trasa na 19 wrze?nia 2008 (pi?tek).
Zakopane – Nosal – Wielki Kopieniec – WyŜnia Ch?abówka – Jaszczurówka – Zakopane.
Spotkanie w górach w dniu 20 wrze?nia 2008r. (sobota).
Przejazd do Orawicy (k?piel w gor?cych ?ród?ach) – Bobrowiec – Grze? – Dolina Chocho?owska ( zjazd na rowerach) – przejazd do Zakopanego.
Wieczorem spektakl w teatrze im. Witkiewicza. Cena biletu 55 z?. ( nie ma jeszcze repertuaru, je?li nie dojdzie do skutku to proponuj? wieczór w karczmie regionalnej przy góralskiej muzyce).
Program na niedziel? 21 wrze?nia 2008r.
Uroczyste po?wiecenie sztandaru o godz. 11.00 w ko?ciele ?wi?tej Rodziny na Krupówkach, po mszy przemarsz na stary cmentarz i z?oŜenie wi?zanki kwiatów na grobie Tytusa Cha?ubi?skiego.
( Nawi?zanie do obchodów Roku Cha?ubi?skiego).
Proponuj? nocleg w DW im. Cha?ubi?skiego (Zakopane, ko?o teatru przy dworcu PKP) Cena noclegu oko?o 30z?.
Uczestnicy wycieczki ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie a ca?a impreza jest imprez? partnersk?.
Do zobaczenia na górskich szlakach,
W?odek Janusik
kontakt: wjanusik@esculap.pl