...
Dodane przez Karota dnia Sierpnia 01 2013 21:36:50


Tegoroczne lato obrodzi?o nam nie tylko w s?o?ce...
Posypa?o te? zwi?zkami...ma??e?skimi.
8 czerwca 2013r. o godz. 15.00 w mie?cie ?odzi ?lubowali sobie mi?o??, wierno?? i...
MA?GORZATA SZAFRA?SKA i KRZYSZTOF KUHN.
Wszystkiego, co najpi?kniejsze, wiele szcz??cia dla ma??onków
- ?ycz? cz?onkowie i sympatycy Oddzia?u Karpackiego PTT
.