Wiosenny wyjazd integracyjny
Dodane przez Karota dnia Marca 15 2011 13:00:58

WIOSENNY WYJAZD INTEGRACYJNY
w GÓRY ?WI?TOKRZYSKIE

Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTT zaprasza serdecznie na "integracyjn? wypraw?" w Góry ?wi?tokrzyskie, która zaplanowana jest na 2-3 kwietnia 2011r.

Poni?ej kilka informacji:

Wyjazd w sobot? w rannych godzinach wynaj?tym busem. Dojazd do Nowej S?upi. Zwiedzanie Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa  i Klasztoru na ?wi?tym Krzy?u. Po obiedzie w?drówka grzbietem pasma ?ysogórskiego. Zej?cie do ?wi?tej Katarzyny, gdzie - je?eli czas pozwoli - zwiedzimy Muzeum Skamielin i Kamieni Szlachetnych oraz Klasztor Norbertanek. Po tych wszystkich atrakcjach nocleg w ?w. Katarzynie i integruj?ca kolacja.

W niedziel? po ?niadaniu wyjazd. Jad?c do ?odzi zwiedzamy Jaskini?  "Raj", Zamek Ch?ci?ski. Po obiedzie  zagl?damy do Obl?gorka, gdzie zwiedzamy Muzeum Henryka Sienkiewicza. Pe?ni wra?e? :-)) wracamy do ?odzi w godzinach  wieczornych.

Na ch?tnych czekamy do 20 marca. Ilo?? miejsc ograniczona

Kontakt z Prezes Ew? Kuziemsk? - 698 992 139 lub Edkiem Siekierskim - 500 043 217.