Konkurs...
Dodane przez Karota dnia Lutego 23 2011 14:02:01
Stowarzyszenie WSCHODNIA PERSPEKTYWA, w ramach organizowanego
przez Centralny O?rodek Turystyki Górskiej PTTK

Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego
S?owia?ska Atlantyda
w 40. rocznic? ?mierci Stanis?awa Vincenza

(www.karpatywschodnie.pttk.pl)
 
og?asza
konkurs fotograficzny
„HUCULSZCZYZNA W SUBIEKTYWIE”


Czekamy na Pa?stwa prace do 15 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).  Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi 1 kwietnia 2011 r.
Na zwyci?zców czekaj? 3 noclegi dla 2 osób u stóp Czarnohory w „Chacie u Kuby” oraz unikatowe 4-ro tomowe dzie?o Stanis?awa Vincenza Na wysokiej po?oninie. Wybrane prace zostan? tak?e zaprezentowane podczas wystawy w Krakowie. Zapraszamy!

Regulamin konkursu: http://www.karpatywschodnie.pttk.pl/zalacznik/huculszczyzna_w_subiektywie.pdf
O Festiwalu: www.karpatywschodnie.pttk.pl