Informacje...informacje...
Dodane przez Karota dnia Stycznia 30 2010 18:54:12
PTT

I N F O R M A C J A

          W imieniu Organizatora - Oddzia?u PTT w Sosnowcu, zapraszamy na Jubileuszowe XXV Zimowe Wej?cie na Babi? Gór?, które odb?dzie si? w dniach 5 - 7 marca 2010 r.
Wszelkie niezb?dne informacje mo?na znale?? na stronie Oddzia?u - www.sosnowiec.ptt.org.pl
Cz?onkowie i sympatycy naszego Oddzia?u, zainteresowani udzia?em w imprezie, mog? kontaktowa? si? z Januszem Pilcem - tel. 692 490 724

          Serdecznie zach?camy do uczestnictwa.