Spotkania z górami - 2009
Dodane przez Karota dnia Października 05 2009 15:15:54

Czarnohora

Spotkania z górami
23 - 24 pa?dziernika 2009r.Ju? po raz pi?ty, wraz z Centrum Kultury M?odych, zapraszamy na „Spotkania z górami”, które odb?d? si? w dniach 23 i 24 pa?dziernika 2009r.
W tym roku proponujemy powrót na Huculszczyzn?, której pi?kno i wyj?tkowo??, a tak?e obyczaje i legendy opisa? kiedy? Stanis?aw Vincenz w Wysokiej Po?oninie. Dzi? w?a?nie On b?dzie bohaterem naszych Spotka?.
Stanis?aw Vincenz – Homer z huculskich po?onin


Program:
23 pa?dziernika  godz. 18 (wst?p wolny)
wyk?ad wprowadzaj?cy „Stanis?aw Vincenz – jego ?ycie i twórczo??”
                               – prof. dr hab. Miros?awa O?dakowska-Kuflowa (KUL)
ilustrowana zdj?ciami prelekcja „Szlakiem Wysokiej Po?oniny”
                                   – dr Micha? Kaczmarek
tradycyjne instrumenty huculskie – Justyna i Piotr K?apyta
wernisa? wystawy fotograficznej „W krainie Vincenza”

24 pa?dziernika  godz. 19 (wst?p 35 z?otych)

projekcja filmu „?ladami Vincenza” (re?. Waldemar Czechowski)
koncert kapeli folkowej „Drewutnia”
Biesiada Huculska przy muzyce „na ?ywo”, nauka pie?ni huculskich, degustacja potraw regionalnych, loteria. Impreza koszyczkowa.
Spotkania w Centrum Kultury M?odych, ?ód?, ul Lokatorska 13

Bilety: tel. kontaktowe 42 684 24 02 (CKM) 0 500 043 217 (OK PTT Edek Siekierski)
Zatem do zobaczenia. Zapraszamy – Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTT